english srpski
poslovna edukacija

Veštine rukovođenja zaposlenima trening obuke menadžera


Postignite vrhunske poslovne rezultate (kroz obuke menadžera), podižući veštine rukovođenja zaposlenima, kao i radni moral, motivisanost i produktivnost vaših zaposlenih, stimulišući ih novim idejama, znanjima i iskustvima.


  Prodaja


(1) P01 - Trening 'Veštine prodaje na malo (retail selling)' - 1 dan

Povećajte maloprodaju u vašim prodajnim lokacijama i ostvarite (unapredite) kvalitet odnosa sa kupcima -- Trener: Miodrag Kostić
Kako ostvariti prvi kontakt sa kupcem? Kako otvoriti komunikaciju i podstaknuti kupovinu? Kako preneti pravu informaciju o proizvodu i premostiti poteškoće u prodaji?
http://www.poslovnaznanja.com/pdf/Trening_maloprodaja_MKostic.pdf

(2) P02 - Trening ‘Prodajne veštine i lojalni kupci’ - 1 dan

Razumeti suštinu prodajne situacije i savladati osnovne veštine uspešne savremene prodaje -- Trener: Daniel Tavčioski
Šta je ustvari prodaja? Šta kupci kupuju? Kako da kupac kupi? Savetnik u prodaji! Kako organizovati prodajnu silu? Timski rad i sinergija u prodaji. Loyalty programi.
http://www.poslovnaznanja.com/pdf/Trening_Prodaja_Daniel.pdf

(3) P03 - Trening ‘Veštine uspešne direktne prodaje’ - 2 dana

Povećajte i poboljšajte direktnu-ličnu prodaju i unapredite kvalitet odnosa sa vašim kupcima i klijentima! -- Treneri: Miodrag Kostić i Danijel Tavčioski
Upoznavanje sa fenomenom prodaje - Kako prepoznati različite tipove kupaca? - Uvod u sistematski prodajni proces (10 koraka) – Razvijanje i održavanje odnosa sa klijentima.
http://www.poslovnaznanja.com/pdf/Trening_prodaja_MKostic_DTaciovski.pdf

(4) P04 - Trening ‘Prodaja na malo i briga o kupcima’ - 2 dana

Povećajte i poboljšajte prodaju na malo i unapredite kvalitet odnosa sa vašim kupcima u maloprodaji! -- Treneri: Miodrag Kostić i Danijel Tavčioski
Upoznavanje sa fenomenom prodaje - Prepoznavanja različitih tipova kupaca? - Sistematski prodajni proces (12 koraka) – Razvijanje i održavanje odnosa sa kupcima.
http://www.poslovnaznanja.com/pdf/Trening_maloprodaja_MKostic_DTaciovski.pdf

(5) P05 - Trening ‘Telefonska prodaja i komunikacija’ - 2 dana

Povećajte telefonsku prodaju, unapredite prodajnu komunikaciju i kvalitet odnosa sa vašim kupcima i klijentima! -- Treneri: Miodrag Kostić i Danijel Tavčioski
Organizaciona kultura i uticaj - Komunikacija telefonom stilovi telefonskog komuniciranja - priprema i prezentiranje informacija upravljanje vremenom i stavovima klijenata
http://www.poslovnaznanja.com/pdf/Trening_telefonska_prodaja_MK_DT.pdf

(6) P05 - Trening ‘Uverljiva prodajna prezentacija’ - 2 dana

Kako uverljivo prezentirati svoje proizvode ili usluge, da ih kupac ponovo kupuje? -- Treneri: Danijel Tavčioski i Miodrag Kostić
Prodajna prezentacija - Informisanje i uveravanje - Ne-verbalna i para-verbalna komunikacija - Imate samo jednu šansu za prvi utisak - Ljudi kupuju od ljudi koje vole
http://www.poslovnaznanja.com/pdf/Trening_prodajna_prezentacija_MK_DT.pdf

(7) P05 - Trening ‘Kreiranje programa lojalnosti’ - 1 dan

Mehanizmi kreiranja uspešno “loyalty” programa i ovladavanje tehnikama za njihovo praktično izvođenje -- Trener: Danijel Tavčioski
Suština relacije između kompanije i kupca - Lojalnost, relacija koja nastaje po predvidljivom scenariju - Kreiranje scenarija za privlačenje pažnje i razvoj odnosa
http://www.poslovnaznanja.com/pdf/Trening_programi_lojalnosti_DTaciovski.pdf

(8) P08 - Trening ‘Uspešno prodajno pregovaranje’ - 2 dana

Kako efektno pregovarati u procesu prodaje tako da steknete i održite lojalne kupce i klijente? -- Treneri: Danijel Tavčioski i Miodrag Kostić
Šta je pregovaranje? - Interesovanje i pozicija - 3 C interesovanja - 6 elemenata pregovaranja - Kako praviti ustupke – najbolja alternativa pregovaranom dogovoru
http://www.poslovnaznanja.com/pdf/Trening_prodajno_pregovaranje_MK_DT.pdf

  Komunikacija


(9) K01 - Trening ‘Timski rad i uspešna komunikacija’ - 1 dan

Efektan timski rad osnova je profitabilnog poslovanja i kvalitetne poslovne komunikacije svake inovativne poslovne organizacije -- Trener: Aleksandra Hristov
Kako organizovati i voditi efikasne timove? Kako ostvariti kvalitetnu komunikaciju i kolaboraciju? Kako postići sinergijski efekat tima i vrhunske poslovne rezultate?
http://www.poslovnaznanja.com/pdf/Trening_timski_rad_AHristov.pdf

(10) K02 - Trening ‘Veštine upravljanja i rešavanja konflikata’ - 1 dan

Rešavanje konflikata je osnova uspešnog poslovanja, dobrog menadžmenta i kvalitetne poslovne komunikacije u svakoj organizaciji -- Trener: Milan Kukrika
Kako upravljati konfliktnim situacijama, kako prepoznati njihove uzroke, kako ih uspešno razrešiti, kako ih sprečiti, razvijanjem potrebnih komunikacionih veština?
http://www.poslovnaznanja.com/pdf/Trening_resavanje_konflikata_MKukrika.pdf

(11) K03 - Trening 'Uspešno rešavanje sporova medijacijom’ - 1 dan

Uspešno rešavanje sporova je osnova efikasnog rada i kvalitetnog odnosa zaposlenih u svakoj poslovnoj organizaciji -- Trener: Dragan Pantić
Kako izbeći sudski postupak i konflikte među zaposlenima, brzim i efikasnim rešavanjem sporova, efektnim posredovanjem i medijacijom?
http://www.poslovnaznanja.com/pdf/Trening_medijacija_DPantic.pdf

(12) K04 - Trening ‘Veštine uverljivog i jasnog prezentiranja’ - 2 dana

Kvalitetno i uverljivo prezentiranje osnova je svake uspešne poslovne komunikacije u poslovnoj organizaciji -- Trener: Milan Kukrika
Kako da efektno predstavite, prezentirate i jasno komunicirate svoju marketinšku ili prodajnu poruku i lako uverite vaše sagovornike ili kupce?
http://www.poslovnaznanja.com/pdf/Trening_vestine_prezentiranja_MKukrika.pdf

  Menadžment


(13) M01 - Trening ‘Inovacijama do konkurentne prednosti’ - 2 dana

Kako stimulisati procese stvaranja, unošenja, kao i eksploatacije profitabilnih ideja u savremenoj organizaciji? -- Treneri: Miodrag Kostić i Sandra Savanović
Unapredite i poboljšajte performanse i efikasnost vašeg poslovanja, kao i konkurentnu prednost na tržištu, stimulisanjem procesa kreiranja i primene novih profitabilnih ideja.
http://www.poslovnaznanja.com/pdf/Trening_menadzment_inovacija_MKostic.pdf

(14) M02 - Trening ‘Praktično upravljanje projektima’ - 1 dan

Ovladati procedurama i praktičnom metodologijom upravljanja (izvođenja) kompleksnim projektima -- Trener: Darko Plamenac
Pojam i vrste projekata, savremene metode i tehnike upravljanja projektima, softverski paketi za upravljanje projektima, Microsoft Project i Primavera Project Planner.
http://www.poslovnaznanja.com/pdf/Trening_projektnimenadzment_DPlamenac.pdf

(15) M03 - In-house trening ‘Projektni menadžer’ - 2 dana

Efektno i efikasno upravljanje projektima je osnova kvalitetnog modernog poslovanja -- Trener: Milan Kukrika
Značaj projektnog menadžmenta, metodologija projektnog menadžmenta, upravljanje rizikom na projektu, model zrelosti projektnog menadžmenta, projektni marketing.
http://www.poslovnaznanja.com/pdf/Trening_projektni_menadzment_MKukrika.pdf

(16) M04 - Trening ‘Upravljanje pomoću ciljeva (MBO)’ - 2 dana

Praktična primena savremenih metoda upravljanja poslovanjem pomoću ciljeva (MBO - Management by Objectives) -- Trener: Milan Kukrika
Premošćivanje jaza između planiranja i operativnog izvođenja, problemi neizvesnosti i nerazumevanja, primene metoda MBO i BSC (izbalansirano merenje performansi).
http://www.poslovnaznanja.com/pdf/Trening_MBO_MKukrika.pdf

  Odnos sa kupcima


(17) O01 - Trening ‘Upravljanje odnosima sa kupcem’ - 2 dana

Kvalitetni odnosi sa kupcem su osnovni preduslov profitabilnosti i konkurentnosti na savremenom tržištu -- Trener: Milan Kukrika
Menadžment odnosa sa kupcima (CRM) ili kako upravljati odnosima sa kupcem, tako da poboljšate razumevanje sopstvene baze korisnika i povećate njihovu lojalnost.
http://www.poslovnaznanja.com/pdf/Trening_CRM_MKukrika.pdf

  Marketing


(18) MA01 - Trening ‘Kako pridobiti i zadržati kupca’ - 2 dana

Obezbediti sigurnu i uspešnu budućnost kompanije upravljanjem očekivanjima kupaca i klijenata -- Trener: Daniel Tačiovski
Kako prikupiti neophodne informacija sa tržišta, kako kreirati poruke kupcima, kako pronaći adekvatne komunikacione kanale ka njima, kako koncipirati marketing plan?
http://www.poslovnaznanja.com/pdf/Trening_Marketing_Daniel.pdf

(19) MA02 - Trening 'Od proizvoda do brenda’ - 1 dan

Brend kao strateško sredstvo uspešnog poslovanja i pozicioniranja savremene kompanije -- Trener: Tatjana Mamula
Da steknete praktična znanja iz oblasti izgradnje brenda - pregled metodologije i modele vrednovanja - praktično merenje vrednosti brenda i strateško upravljanje brendom
http://www.poslovnaznanja.com/pdf/Trening_Branding_TMamula.pdf

(20) MA03 - Trening ‘Planiranje i izrada marketing plana’ - 3 dana

Marketing plan (strategija upravljanja marketingom) kreirani kroz praktične vežbe sa polaznicima-zaposlenima. -- Treneri: Danijel Tavčioski i Miodtrag Kostić
Razumevanje elemenata marketing plana, analiza konkurentskog konteksta i situacije na tržištu, kanali komunikacije, brendiranje, pozicioniranje, promocija, određivanje budžeta
http://www.poslovnaznanja.com/pdf/Trening_marketing_plan_MK_DT.pdf

  E-poslovanje


(21) E01 - Trening ‘Do boljeg poslovanja primenom Interneta’ - 1 dan

Praktična primena Interneta u cilju povećanja efikasnosti i kvaliteta modernog poslovanja (profitabilnosti) -- Treneri: Miodrag Kostić i Miloje Sekulić
Kako primeniti Internet kao svakodnevni praktični alat za unapređenje vaših poslovnih performansi kao i kvaliteta komunikacije sa kupcima i partnerima?
http://www.poslovnaznanja.com/pdf/Trening_internet_poslovanje_MKostic.pdf

  Razvoj poslovanja


(22) R01 - Trening ‘Uspešno upravljanje rizikom’ - 3 dana

Unapredite poslovanje primenom savremenih metoda upravljanja rizikom (menadžment rizika), poslovne inteligencije i inovacija vrednosti -- Trener: Milan Kukrika
Poslovna inteligencija, holistički pogled na biznis, metodologija svođenja rizika poslovanja na minimum, postizanje maksimalne preciznosti, model poslovne izvrsnosti.
http://www.poslovnaznanja.com/pdf/Trening_nova_ekonomija_MKukrika.pdf

(23) R02 - Trening 'Kontinuitet poslovanja ISO BS 25999’ - 2 dana

Praktična primena standarda BS 25999 – uspešno upravljanje kontinuitetom savremenog poslovanja -- Trener: Milan Kukrika
Kontekst u kojem organizacija radi – kritični ciljevi - mere umanjenja poslovnih pretnji - upravljanje sigurnosnim incidentima - proces upravljanja kontinuitetom poslovanja
http://www.poslovnaznanja.com/pdf/Trening_BCM_MKukrika.pdf

(24) R03 - Trening 'Odgovornost poslovanja ISO 26000’ - 2 dana

Praktična primena standarda ISO 26000 - društveno odgovorno poslovanje - korporativna društvena odgovornost -- Trener: Milan Kukrika
Zašto postoje kompanije? - menadžment reputacije - principi društvene odgovornosti - uporišta korporativne društvene odgovornosti u zahtevima ISO 14001 9001 18001
http://www.poslovnaznanja.com/pdf/Trening_odgovornost_MKukrika.pdf

(25) R04 -Trening 'Upravljanje kvalitetom ISO 9000’ - 2 dana

Praktična primena standarda 9000:2000 - Sistemi za upravljanje kvalitetom savremene organizacije -- Trener: Milan Kukrika
Principi sistemskog upravljanja kvalitetom - organizacija upravljanja kvalitetom - delotvornost sistema za upravljanje kvalitetom - audit sistema proizvoda postupka
http://www.poslovnaznanja.com/pdf/Trening_kvalitet_MKukrika.pdf

  Finansije


(26) F01 - Trening ‘Analiza finansijskog izveštaja’ - 1 dan

Finansijski izveštaji - analiza finansijskih izveštaja – kako i zašto postaju sve važniji u savremenom poslovanju? -- Trener: Ljubiša Lazarević
Razumevanje poreskog sistema, optimalno poresko rešenje. Kako banka ocenjuje vaš izveštaj? Dublja analiza finansijskog izveštaja otkriva prostor za zaradu i uštedu.
http://www.poslovnaznanja.com/pdf/Trening_finansijski_izvestaj_LjLazarevic.pdf

Preuzmite primer naše PowerPoint prezentacije ’Inovacije i konkurentnost’ (1.2 MB)

Naše usluge poslovne edukacije na raspolaganju su organizacijama u regionu:
Beograd Niš Novi Sad Subotica Zrenjanin Sombor Šabac Čačak Užice Vranje Leskovac Kraljevo Kragujevac Bor Zaječar Kragujevac Paraćin Ćuprija Jagodina Slovenija Slovenia Ljubljana Jugoslovenska Republika Makedonija Skopje Bulgaria Sofija Romania Bucuresti Bukarest Hrvatska Croatia Zagreb Bosna i Hercegovina Bosnia and Herzegovina Sarajevo Crna Gora Montenegro Podgorica

Pregledajte Power Point prezentaciju naših usluga konsaltinga i edukacije (1.2 MB)

Kontaktirajte nas na: info@veza.biz, ili pozovite: +381 63 60 80 26